Céljaink

  • Evangelizáció, az evangéliumi értékek megjelenítése elsősorban a tág értelemben vett közélet különböző fórumain, területein.
  • A keresztény társadalmi-szociáletikai tanítás aktualizálása és hatékony képviselete a magyar és az európai közéletben.
  • A közélet iránt érdeklődő hívő fiatalok megszólítása és megszólaltatása, (vezető)képzésük, közösségeik építése, erősítése.