A "Köz-szolgálat – és ami mögötte van: hit, család, küldetés" konferenciánk anyagai

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg őszi országos konferenciáját a Keresztény Demokrata Fórum egyesület a budapesti Párbeszéd Házában, 2014. november 8-án „Köz-szolgálat – és ami mögötte van: hit, család, küldetés” címmel.

A KDF tanácskozásán öt felkért tanúságtevő, hitét gyakorló közéleti személyiség osztotta meg gondolatait hivatásáról, a közszolgálatát inspiráló lelkiségről, család és közélet összeegyeztetéséről, valamint élettörténetéről, helyszíni, „élő interjúk” formájában, felkészült hívő riporterek közreműködésével.

Több mint száz érdeklődő jelenlétében, mégis családias légkörben…az első vendég tanúságtevő, Font Sándor Horváth-Bolla Zsuzsanna kérdéseire válaszoltTöbb mint száz érdeklődő jelenlétében, mégis családias légkörben…az első vendég tanúságtevő, Font Sándor Horváth-Bolla Zsuzsanna kérdéseire válaszolt

Az egyesület elnöke, Szécsi Árpád köszöntőjét, Mézes Zsolt evangélikus ifjúsági lelkész Szentlélek-hívó imádságát és Nagy Gergely református teológus igehirdetését követően a jelenlévők rövid, zenés áhítat részesei lehettek, együtt énekelve az Apor Vilmos Közéleti Kollégium alkalmi kiskórusával, hallgatva Hegedűs Katalin zongorajátékát, szemlélve Gebauer Hanga fényképész meditációs diasorozatát, felidézve a Szeretet-himnusz igeverseit Palcsó Tamás előadóművész tolmácsolásában, Iváncsits Tamás „Damaszkusz” című rockoperájának feldolgozásában.

A párbeszédes formában megszólaló „közéleti tanúságtevők” sorát Font Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg, akinek német evangélikus ősei az 1730-as években érkeztek meg a mai Bács-Kiskun megyébe, dunai tutajokon utazva, puttonyukban bibliával és szőlővesszőkkel. A parlament Mezőgazdasági bizottságának elnöke a soltvadkerti gyülekezet presbitereként szolgálva és a politikusi munkája mellett is folyamatosan több hektáron gazdálkodva ezt az örökséget folytatja.

Font Sándor és felesége egyik családi ereklyéjüket is elhozták a tanácskozásraFont Sándor és felesége egyik családi ereklyéjüket is elhozták a tanácskozásra

A kommunizmus idején kisemmizett, ám a hithez, egyházához mindvégig hűséges nagyszülei, nagyapja hagyományozta rá személyes igéjét is:

„Amely embernek az Isten megengedte, hogy a munkájában örvendezzen, az az Isten ajándéka.”

A politikus örömmel osztotta meg hitvallását a jelenlévőkkel: mint elmondta, közéleti munkássága – hasonlóan képviselőtársaiéhoz – „nyitott könyv” a nyilvánosság számára, ám az ehhez erőt adó lelki és családi háttérről ilyen közösségben, közegben kérdezik, hallgatják.

Ékes Ilona számos egyházi és közéleti szolgálata mellett öt gyermek büszke édesanyja és eddig két unoka nagymamájaÉkes Ilona számos egyházi és közéleti szolgálata mellett öt gyermek büszke édesanyja és eddig két unoka nagymamája

Ékes Ilona volt országgyűlési képviselő, az ERGO-Európai Regionális Szervezet elnöke, számos keresztény női civilszervezet alapítója, vezetője Balázs-Bóna Judit, a Lánchíd Rádió munkatársa kérdéseire elevenítette fel életpályáját, amelynek során mind időben, mind fontosságban előbb a család, férjével közösen öt gyermekük felnevelése következett, ezután jött a munka, a szociális terület és a helyi, majd országos, egyházi, majd közéleti szolgálat. Ennek során a parlamenti évek, 2006-ban a börtönbe hurcolt tüntetők folyamatos látogatása és jogvédelme, amelyhez a képviselő asszony a napi szentmisékből merített erőt.

A nő, az anya tud „szívet adni a társadalomnak”, tudja „bevinni a szeretetet a közéletbe”, ezért is fontos, hogy a családos hivatás mellett szerepet vállaljanak a politikában, a döntéshozatali folyamatokban is – fejtette ki Ékes Ilona.

Jókai Anna Kossuth-Nagydíjas írónő életpályájáról, íróvá válásáról mesélt és életről, halálról, hitről vallott gondolatait osztotta meg a hallgatósággal Szabó Anett televízióriporter beszélgetőtársaként.

Jókai Anna írónő Szabó Anett televízióriporter beszélgetőtársaként osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkelJókai Anna írónő Szabó Anett televízióriporter beszélgetőtársaként osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel

A számos regényt, novellát, esszét követően jövőre memoárkötet megírását tervező Anna asszony emlékezetes mondatokkal bátorította a jelenlévőket. „Nincs olyan ember a Földön, akinek ne volna küldetése, a maga kis jelzőlámpájával…”

A közéleti szerepvállalására irányuló kérdésre többek között így válaszolt:

„Én szeretem a hazámat. (…) Úgy érzem… Isten nem véletlenül küldött minket ide, Magyarországra: Itt van dolgod. Kutya kötelességed, hogy szeresd, szolgáld, törődj a többivel…”

Medgyasszay László korábbi államtitkárt, országgyűlési képviselőt, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökét Kézdi Beáta, a Heti Válasz újságírója kérdezte életéről, hitéről, közéleti pályájáról.

Medgyasszay László bibliai idézetekkel és egy papköltő versével ajándékozta meg a konferencia résztvevőitMedgyasszay László bibliai idézetekkel és egy papköltő versével ajándékozta meg a konferencia résztvevőit

Az agrárpolitikus, aki a rendszerváltás idején állatorvosként került a helyi, majd később az országos politika világába, ezúttal inkább lelki életéről szólt. Elmondta, minden napját a feleségével közösen elmondott Miatyánkkal zárja. Fiait örömapaként a szeretethimnusz felolvasásával bocsátotta útra esküvőjükön. Életét végigkíséri a pápai református templomban olvasott igevers:

„…nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9,16)

Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária Út Közhasznú Egyesület vezetője sok oldaláról mutatkozott meg a félórás beszélgetés során. A „dunántúli bányásztelepülésről származó fiú” a rendszerváltás idején lett egy évtizedre gazdaságpolitikus, az Antall-kormányban államtitkár, majd miniszter. Hit és politika érdekes összekapcsolódásaként a mélyen tisztelt miniszterelnök halála indította hosszabb időszakot követően szentgyónás elvégzésére, hitélete megújítására és új küldetése keresésére.

Szabó Tamást a Lánchíd Rádió munkatársa, Horváth Ágnes kérdezte hitről, családról, küldetésrőlSzabó Tamást a Lánchíd Rádió munkatársa, Horváth Ágnes kérdezte hitről, családról, küldetésről

Később, a politikától visszavonulva, az üzletemberi, menedzseri munka mellett vált több olyan, ma már széles körben ismert „missziós projekt” elindítójává és szervezőjévé, mint a Kárpát-medencét észak-déli és nyugat-keleti irányban is átszelő Mária Út, valamint az egyre több helyen fogható Mária Rádió.

„Azzal a naiv hittel mentünk bele a politikába a rendszerváltozáskor, hogy a világ jobb lesz. (…) A világ akkor lesz jobb, ha mi megváltozunk…ehhez Istenhez kell mennünk” – fogalmazott zárszavában.

A Keresztény Demokrata Fórum egyesület által szervezett konferenciát támogatta a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI), a tanácskozásnak otthont adó Párbeszéd Háza, valamint a Lakitelek Népfőiskola.

(Forrás: KDF – fényképek: Gebauer Hanga)

Személyes reflexiók

Nagyon tetszett a szombati konferencia, sok tanulság, szívet melengető gondolat hangzott el. Örültem, hogy ott lehettem.
(Katalin)

Találkozás Istennel......amolyan mini lelkigyakorlat volt ez a konferencia.
Pár órányi levegővétel, ahol töltődhettünk, gyarapodhattunk Isten végtelen szeretetével...
...az Ő eszközei, munkatársai által...
Köszönet a Tanuságtevőknek és a Kérdezőknek a mély lelkiélményért.
(Bágya Rita elnökségi tag, KDF)

A konferenciabeszélgetések videofelvételei

 

A konferencia képei

(Készítette: Gebauer Hanga)

CsatolmányMéret
PDF ikon Összefoglaló682.4 KB